Liczydło Integracyjne

Opis

Tablica integracyjna Liczydło 2 TERMA to urządzenie dające możliwość zabawy, edukacji i terapii na placu zabaw. Urządzenie ma na celu stworzenie warunków do integracji osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich) i intelektualną, wpływając na rehabilitację społeczną oraz poznawczą.

Urządzenie wyposażone jest w tablicę kredową do wpisywania wyników wykonywanych działań.

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Urządzenie wpisuje się w założenia projektowania uniwersalnego.

Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się 2 osoby.

Tablica integracyjna Liczydło 2 to urządzenie dedykowane do użytku na zewnątrz pomieszczeń; na placach zabaw ogólnodostępnych i prywatnych, siłowniach zewnętrznych, w parkach oraz przydomowych terenach zielonych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.

Opis

  • Tablica integracyjna Marble Run jest urządzeniem dedykowanym na place zabaw, do siłowni plenerowych, parków, a także ogrodów prywatnych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy dla osób pełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością, także skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim.
  • Użytkownik ustawia obiekty w pozycji startowej, a następnie obserwuje, które grawitacyjnie spadnie szybciej na koniec toru.
  • Urządzenie wspomaga kinezyterapię kończyn górnych i rozwój poznawczy.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Tablica Geometryczna

Opis

Tablica integracyjna Geometryczna TERMA to urządzenie dające możliwość zabawy i terapii na placu zabaw. Urządzenie ma na celu stworzenie warunków do integracji osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich), wpływając na rehabilitację społeczną oraz poznawczą.

Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.

Urządzenie wpisuje się w założenia projektowania uniwersalnego.

Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się 2 osoby.

Tablica integracyjna Geometryczna to urządzenie dedykowane do użytku na zewnątrz pomieszczeń; na placach zabaw ogólnodostępnych i prywatnych, siłowniach zewnętrznych, w parkach oraz przydomowych terenach zielonych w celu zapewnienia możliwości jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.

Tablica Integracyjna Puzzle

Opis

  • Jest to urządzenie pełniące funkcję terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Tablica integracyjna Puzzle nadaje się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.
  • Tablica integracyjna Puzzle to urządzenie służące zabawie, rozwojowi i edukacji oraz rehabilitacji poznawczej. Nadaje się zarówno dla dzieci pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością. Urządzenie, oprócz zabawy, służy poprawie propriocepcji i koorydnacji oraz wspiera kinezyterapię kończyn górnych.
  • Na urządzeniu jednocześnie mogą bawić się osoby z niepełnosprawnością , także na wózkach inwalidzkich, razem z osobami pełnosprawnymi w różnej konfiguracji tych użytkowników.
  • Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się 2 osoby.
  • Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.